«ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Ο ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

katoxi-ρεσαλτο

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙΟΣΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ.ΤΟΤΕ ΗΤΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΝΕΒΑΣΕΙ 120 ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ». ΑΠΛΩΣ ΤΟΤΕ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΟΣ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥΣ  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ !

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ  ΝΑΖΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΩΝ : 

Άλλο ένα δημοσίευμα αναρτούμε σήμερα, πάλι από εφημερίδα της 12ης Οκτωβρίου 1944, ημέρα που σηματοδοτεί την απελευθέρωση της πόλης των Αθηνών από τους ναζί.(ΣΣ. Δεν  είναι  τυχαία τα απανωτά φέτος δημοσιεύματα για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ και ειδικοτερα την ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ των κατακτητών.. «Ιδέες» σας βάζουμε!)
Αυτή τη φορά είναι από την εφημερίδα “ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ“.


Το θέμα της δεν είναι μόνο αυτό που επισημαίνεται στον τίτλο, δηλαδή η έπαρση της ελληνικής σημαίας, του ελληνικού συμβόλου στο βράχο της Ακροπόλεως, αφού οι ίδιοι οι Γερμανοί υπέστειλαν τον αγκυλωτό σταυρό, που μόλυνε για 4 χρόνια το παγκόσμιο μνημείο.
Με λιτό και ουδέτερο, θα λέγαμε, λόγο, παρουσιάζει τις μικρές τελετές που έλαβαν χώρα από στρατιωτικά γερμανικά τμήματα σε χώρους απόδοσης στρατιωτικών τιμών.
Το τέλος του πολέμου είχε σημάνει, η ήττα των ναζιστικών δυνάμεων ήταν γεγονός… Οι Γερμανοί – οι τότε – αποχωρούσαν ναγνωρίζοντας – με αυτές τις τιμές – τον αγώνα του ελληνικού λαού.
Αυτά τότε… Άλλο το σήμερα…

Η ομάδα του blog των Λαμπράκηδων

ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Ο ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΒΡΑΧΟΝ

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΑΝΟΧΥΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΣ

Ως είχε γνωσθή ήδη από των πρώτων πρωινών ωρών, σήμερον την 10ην πρωινήν επρόκειτο να γίνη η κατάθεσις από μέρους του φεύγοντος γερμανικού στρατού στεφάνου εις το μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου και η ταυτόχρονος παράδοσις της πόλεως εις τον Αρχιεπίσκοπον και τον Δήμαρχον.
Από της ενάτης πρωινής μάζαι λαού είχον κατακλύσει όλον τον χώρον της πλατείας Συντάγματος, των οδών Όθωνος και Αμαλίας, καθώς και τους πέριξ των παλαιών ανακτόρων χώρους. Αστυνομία πόλεων με επικεφαλής αξιωματικούς ετήρει την τάξιν.
Την 9.15 κατέφθασε λόχος γερμανικού στρατού με οπλισμόν εκστρατείας και παρετάχθη προ του Μνημείου και πλησίον της οδού. Μετ’ ολίγον κατέφθασε Γερμανός υποστράτηγος συνοδευόμενος υπό δύο ανωτέρων αξιωματικών εκπροσώπων του αρχηγού των εν Ελλάδι στρατιωτικών γερμανικών δυνάμεων, Φέλμυ.
Μετ’ ολίγον κατέφθασεν επίσκοπος εκπροσωπών τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κωλυόμενον και μετ’ ολίγον ο Δήμαρχος κ. Γεωργάτος συνοδευόμενος υπό δημοτικών συμβούλων.
Ευθύς αμέσως επηκολούθησεν η τυπική αναγγελία της παραδόσεως της πόλεως και της απομακρύνσεως των Γερμανών μεθ’ ο επικολούθησεν επιθεώρησις του γερμανικού λόχου. Ακολούθως ο επικεφαλής Γερμανός στρατηγός κατέθεσε τον στέφανον εκ δάφνης, μετά την κατάθεσιν δε το τμήμα απεχώρησε διά της οδού Πανεπιστημίου.
Καθ’ όλον το διάστημα της καταθέσεως τα συγκεντρωμένα πλήθη λαού υπείκοντα εις συστάσεις της αστυνομίας ετήρησαν παραδειγματικήν ευπρέπειαν.
Μετά την αποχώρησιν των Γερμανών επηκολούθησεν αληθές πανδαιμόνιον. Οι άνθρωποι ησπάζοντο αλλήλους, διάφοροι ρήτορες ανεθεμάτιζαν τα έργα του κατακτητού, άλλοι ωμίλουν, έψαλλαν τον Εθνικόν Ύμνον, ενώ από τους διαφόρους σημαιοστολίστους εξώστας διάφοροι ρήτορες ωμίλουν και ζητωκραυγαί εδονούσαν τον αέρα. Εις όλας τας κεντρικάς αρτηρίας είχον σχηματισθή ογκώδεις διαδηλώσεις με σημαίας ελληνικάς, αγγλικάς, αμερικανικάς και ρωσικάς και έψαλλαν, εζητωκραύγαζον και επανηγύριζον με ενθουσιασμόν και συγκίνησιν άνευ προηγουμένου την ιεράν στιγμήν που επί τόσα έτη επερίμενεν ο τόσα δεινά ζήσας λαός.

Την ιδίαν ακριβώς ώραν με την κατάθεσιν του στεφάνου, γερμανικόν τμήμα στρατού ανελθόν επί της Ακροπόλεως και παραταχθέν υπέστειλε την γερμανικήν σημαίαν με τον αγκυλωτόν σταυρόν. Χιλιάδες κόσμου επί των ταρατσών και εις τους εξώστας των οικιών εχειροκρότησαν την Μεγάλην Στιγμήν της Ελευθερίας. Ούτε ένας άνθρωπος έμεινε χωρίς να δακρύση.

Ταυτοχρόνως, έτερον γερμανικόν τμήμα διήλθε προ του Μνημείου του Αφανούς Στρατιώτου και απέδωσε τιμάς.
Χιλιάδες κόσμου συγκεντρωμένου εκεί, ο οποίος προ ολίγων στιγμών εχειροκρότει, εζητωκραύγαζεν, έψαλλε πατριωτικά άσματα, έμεινεν απολύτως σιωπηλός.
Η πόλις περί την 10ην ώραν παρουσιάζει εις τα κέντρα θέαμα εκτάκτου ζωηρότητος, χαράς, ενθουσιασμού, συγκινήσεως μέσα εις το πέλαγος των κυανολεύκων, των αγγλικών, ρωσικών και αμερικανικών σημαιών.
Άλλα πλήθη κόσμου επλημμύριζαν την πόλιν από τας συνοικίας.
Τμήματα της ΕΠΟΝ του ΕΑΜ και λοιπών οργανώσεων διέσχιζαν την πόλιν με ελληνικάς σημαίας ψάλλοντα πατριωτικά άσματα.

Παληοτάκης

Το λιμάνι του Πειραιά ανατινάσσεται από τους Ναζί

 

Με την αφορμή της συμπλήρωσης 71 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή και των σχετικών εκδηλώσεων μνήμης, στο δικό μας blog των Λαμπράκηδων αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες αναρτήσεις, που να αποτυπώνουν το πνεύμα και την αγωνιστικότητα που κινητοποιούσε τους ανθρώπους των ημερών εκείνων,αλλά και τη μαχητικότητα που τους διέκρινε σ’ όλο το διάστημα της ναζιστικής κατοχής.
Η ανάρτηση που ακολουθεί αναφέρεται στην ανατίναξη του λιμένα του Πειραιά και των γύρω εγκαταστάσεων από τους ναζί. Δεν ήθελαν οι παγκόσμιοι δολοφόνοι να αφήσουν όρθια καμιά παραγωγική μηχανή, ούτε εφόδια, ούτε πηγή ζωής για τον λαό που είχε λιμοκτονήσει κάτω από τη βαριά μπότα τους.
Την είδηση την αντιγράψαμε από εφημερίδα της εποχής, την “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ“, της 12ης Οκτωβρίου 1944. Κρατήσαμε την ορθογραφία και την καθαρεύουσα της εποχής. Ελπίζουμε να μη δυσκολέψουμε πολύ τους νεότερους στην ηλικία φίλους μας…
Καλή ανάγνωση!

Η ομάδα του blog των Λαμπράκηδων

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΕΤΙΝΑΧΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Η ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Οι Γερμανοί απεδείχθησαν διά μίαν ακόμη φοράν ως στυγεροί εγκληματίαι όλων των αιώνων και όλων των εποχών.
Από χθες το απόγευμα ήρχισαν να ανατινάσσουν τας λιμενικάς εγκαταστάσεις του Πειραιώς, η δε καταστροφή έλαβε διαστάσεις άνευ προηγουμένου. Από της ακτής όπου τα ναυπηγεία «Βασιλειάδη» ήρχισαν αι πρώται ανατινάξεις των υπονομευμένων εγκαταστάσεων. Εν ριπή οφθαλμού έργα, διά τα οποία εχρειάσθη ετών εργασία, ανετινάχθησαν εις τον αέρα με φοβερούς κρότους και δονήσεις, αι οποίαι ήσαν εντονότατα αισθηταί και εις τας πλέον αμομεμακρυσμένας συνοικίας των Αθηνών.
Μετά την ανατίναξιν των ναυπηγείων, ήλθεν η σειρά των σιλό, των πολυτίμων αυτών μηχανημάτων διά την εκφόρτωσιν σιτηρών και άλλων δημητριακών.
Κατόπιν ήρχισεν η ανατίναξις των κρηπιδωμάτων της ακτής Θεμιστοκλέους και Μιαούλη. Αι ανατινάξεις επεκτείνοντο με την παρέλευσιν της ώρας, οι δε τρομακτικοί κρότοι εδόνουν τον αέρα.
Περί την 6ην εσπερινήν ήρχισεν η ανατίναξις του κτιρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και ολοκλήρου της περιοχής.

Μετά ταύτα οι Γερμανοί επεξέτειναν το εξολοθρευτικόν των έργον και εις τον εξωτερικόν λιμενοβραχίονα, τον οποίον ανετίναξαν με τον σκοπόν, όπως αποφράξουν την είσοδον του λιμένος.
Εν συνεχεία οι κακούργοι έθεσαν πυρ εις τας πετρελαιοαποθήκας της Σόκομπελ, Σόκονυ και Σελ.
Τεράστιαι φλόγες ανεπήδησαν και εκύκλωσαν ολόκληρο τον εν μέσω ερειπίων ευρισκόμενον λιμένα. Εννοείται ότι αι δονήσεις επροκάλεσαν τεραστίας ζημίας και εις άλλα κτίρια ευρισκόμενα είτε πλησίον είτε μακράν του λιμένος.
Η καταστροφή του λιμένος είναι πλήρης, το δε έγκλημα το διαπραχθέν εις βάρος του ελληνικού λαού είναι πρωτάκουστον.
Μέχρι της εσπέρας της χθες ήτο αδύνατον να έχωμεν σαφείς πληροφορίας περί του αριθμού των θυμάτων.
Η τριμελής Κυβερνητική επιτροπή, η εκπροσωπούσα την στιγμήν ταύτην την Εθνικήν Κυβέρνησιν, απηύθυνε θερμοτάτην έκκλησιν προς τους εργάτας όχι μόνον του Πειραιώς αλλά και των Αθηνών, όπως, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της φοβεράς καταστροφής και τωντρομερών συνεπειών διά τον επισιτισμόν του ελληνικού λαού, καταβάλουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν, όπως το κακόν επανορθωθή το ταχύτερον. Το έργον αυτό είναι κάτι περισσότερον από απλούν καθήκον. Ίσως αι υπηρεσίαι που θα προσφέρουν οι εργάται την στιγμήν αυτήν διά την εν μέτρω αντιμετώπισιν του κακού να είναι μεγαλύτεραι και εκείνων τας οποίας προσφέρουν οι γενναίοι μας πολεμισταί εις το μέτωπον.

Παληοτάκης
Για το blog των Λαμπράκηδων
www.lamprakides.gr/blog

Share this post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

five × three =